Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home ECE A

ECE A

E-mail Print PDF

Quaterly Ecological Chemistry and Engineering A/Chemia i Inżynieria Ekologiczna A publishes articles (experimental, review and technological) in the field of ecological chemistry and engineering, renewable energy sources, ecological agriculture as well as the related fields.
We request that articles in English together with abstracts in English and Polish be submitted, and be conformed to the Instruction for Authors.

On this site you can find links to freely accessible selected earlier papers and starting from 2010 all papers published in the journal Ecological Chemistry and Engineering A.

Please note that we are simultaneously publishing paper version and an electronic version of the journal. They are of equal merit to the Editors. We have Readers using either the one or the other version.  Starting from 2012 we recognize an electronic version as a primary one.

Ecological Chemistry and Engineering A is abstracted and indexed by:
BazTech
CAS – Chemical Abstracts


ISSN   1898-6188
eISSN 2084-4530


Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering A/Chemia i Inżynieria Ekologiczna A publikuje artykuły (doświadczalne, przeglądowe oraz technologiczne) z zakresu chemii i inżynierii środowiska, odnawialnych źródeł energii, rolnictwa ekologicznego oraz dziedzin pokrewnych.
Kwartalnik  Ecological Chemistry and Engineering A na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskał 6 punktów.
Uprzejmie prosimy o nadsyłanie na adres Redakcji artykułów w języku angielskim wraz z abstraktami w językach angielskim i polskim, przygotowanych zgodnie z uwagami zamieszczonymi w Zaleceniach dotyczących przygotowania manuskryptów.
Na tej stronie można znaleźć wybrane wcześniej opublikowane prace, a od 2010 roku wszystkie prace zamieszczone w czasopiśmie Ecological Chemistry and Engineering A.
Uprzejmie informujemy, że równolegle są publikowane wersja papierowa oraz elektroniczna czasopisma. Są one dla Redakcji równocenne. Mamy Czytelników korzystających czy to z jednej, czy z drugiej wersji. Od 2012 roku uznajemy wersję elektroniczną jako pierwotną.

Last Updated on Monday, 20 October 2014 09:39