Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PECO 2012/2

E-mail Print PDF

Download part 1 of the issue

Download part 2 of the issue

Download part 3 of the issue

 

Papers/Artykuły

Elena MASAROVIČOVÁ and Katarína KRÁĽOVÁ

Occurrence, characterization and action of metal nanoparticles

 

Ewa ADAMEK, Wojciech BARAN, Justyna ZIEMIAŃSKA Andrzej MAKOWSKI and Andrzej SOBCZAK

Use of a TiO2/FeCl3 mixture in environmental cleaning technology

 

Magdalena OLAK, Marta GMUREK and Jacek S. MILLER

Phenolic compounds in the environment - occurrence and effect on living organisms

 

Sebastian WERLE

Sewage sludge as an environmental friendly energy source

 

Andrzej BIEGANOWSKI, Grzegorz ŁAGÓD, Magdalena RYŻAK , Agnieszka MONTUSIEWICZ, Mariola CHOMCZYŃSKA and Agata SOCHAN

Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method

 

Katarzyna BOROWSKA, Jan KOPER and Karolina KOZIK

Accumulation of selenium by winter wheat (Triticum aestivum L.) as the result of long-term farmyard manure fertilization

 

Agnieszka CHMIELEWSKA, Marcin K. WIDOMSKI, Anna MUSZ , Grzegorz ŁAGÓD and Wojciech MAZUREK

Numerical modeling in quantitative and qualitative analysis of storm sewage system operational conditions

 

Tomasz CIESIELCZUK and Teresa KRZYŚKO-ŁUPICKA

Kinetics of degradation of mineral oil and diesel fuel in soil contaminated with petroleum substances after stimulation with Fyre-Zyme enzyme reagent and hydrogen peroxide

 

Agnieszka DOŁHAŃCZUK-ŚRÓDKA, Zbigniew ZIEMBIK, Jan KŘÍŽ , Lidmila HYŠPLEROVÁ and Maria WACŁAWEK

Estimation of radioactivity dose rate absorbed with ingested mushrooms and related health risk

 

Vladimír DVOŘÁK, Jana CALDOVÁ and Lucie TRNKOVÁ

Differential sensitivity of the Lemnaceae species to chromium and zinc

 

Kazimierz GAJ and Hanna CYBULSKA-SZULC

Changeability model of the bog ore hydrogen sulfide sorption ability

 

Justyna HACHOŁ and Elżbieta BONDAR-NOWAKOWSKA

Ecological risk classification in the regulated and conserved watercourses

 

Dorota KALEMBASA, Dawid JAREMKO, Marcin BECHER , Krzysztof PAKUŁA and Kamil STEFAŃSKI

Chemistry of tap water in selected localities on South Podlasie Lowland

 

Irena KORUS and Krzysztof PIOTROWSKI

Modeling of chromium(III) and chromium(VI) retention coefficient in polyelectrolyte enhanced ultrafiltration

Joanna KOSTECKA and Mariola GARCZYŃSKA

Influence of chosen insecticides on the characteristics of vermicompost produced from kitchen waste

 

Małgorzata NABRDALIK and Katarzyna GRATA

Antifungal activity of bacterial species Pseudomonas against Alternaria sp.

 

Monika SPOREK

Diversity of needles of the Scots Pine (Pinus sylvestris L.)

 

Mirosław WIATKOWSKI and Robert KASPEREK

Initial assessment of the power generation potential of selected hydropower plants in the Dolnoslaskie and Opolskie provinces

 

Zbigniew ZIEMBIK, Agnieszka DOŁHAŃCZUK-ŚRÓDKA and Grzegorz KUSZA

Preliminary results of studies on radioisotopes activity concentrations in vicinity of cement works

 

 

Artykuły/Papers

Andrzej SKWIERAWSKI

Stan zanieczyszczenia renaturyzowanego jeziora Sawąg związkami azotu i fosforu

 

Ewa ADAMEK, Wojciech BARAN, Ilona LIPSKA i Andrzej SOBCZAK

Optymalizacja fotokatalitycznego rozkładu środków promieniochronnych w obecności TiO2

 

Joanna DŁUGOSZ i Jarosław GAWDZIK

Ocena skuteczności funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Barczy (województwo świętokrzyskie)

 

Małgorzata RAJFUR, Wioletta RAMBAU, Dominik JERZ i Andrzej KŁOS

Biomonitoring Jeziora Otmuchowskiego (południowo-zachodnia Polska) z wykorzystaniem sinic

 

Agnieszka STEC i Daniel SŁYŚ

Wpływ rozwoju terenów miejskich na funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego miasta Przemyśla

 

Barbara TOMASZEWSKA i Tomasz OLSZOWSKI

Ilościowa i jakościowa ocena depozycji pyłu na obszarze wsi

 

Barbara BREZA-BORUTA

Emisja drobnoustrojów przez składowisko odpadów komunalnych jako czynnik zagrożenia zdrowotnego

 

Bożena DĘBSKA, Magdalena BANACH-SZOTT i Małgorzata DRĄG

Wpływ zanieczyszczenia gleb płowych WWA na wybrane parametry jakościowe kwasów huminowych

 

Teresa KRZYŚKO-ŁUPICKA, Łukasz KRĘCIDŁO i Magdalena KOSZAŁKOWSKA

Ocena stopnia biodegradacji substancji tłuszczowej w obecności autochtonicznego szczepu Penicillium citrinum o aktywności lipolitycznej

 

Krzysztof PAKUŁA, Dawid JAREMKO i Marcin BECHER

Zn, Cu i Ni we frakcjach wydzielonych metodą BCR w osadach dennych

Aleksandra PEREK, Adam SOCHA, Lidia OSIEWAŁA i Jacek RYNKOWSKI

Optymalizacja reakcji fotoelektrochemicznego unieszkodliwiania benzylidenoacetonu

 

Anna PIOTROWSKA i Przemysław CHARZYŃSKI

Zmienność czasowo-przestrzenna zawartości i aktywności glebowej biomasy mikrobiologicznej

 

Elwira TOMCZAK i Władysław KAMIŃSKI

Zastosowanie SSN w modelowaniu równowagi sorpcyjnej jonów metali ciężkich na klinoptylolicie

 

Agnieszka BARAN i Marek TARNAWSKI

Zawartość metali ciężkich w wyciągach wodnych sporządzonych z osadów dennych zbiornika rzeszowskiego

 

Agata BARTKOWIAK

Ocena zawartości niklu w aluwialnych glebach uprawnych wytworzonych na gytiach równiny biogennej

 

Elżbieta BEZAK-MAZUR i Dagmara ADAMCZYK

Adsorpcja zieleni naftolowej B na węglu aktywnym F-300

 

Jolanta BOHDZIEWICZ i Anna ŚWIERCZYŃSKA

Ocena efektywności współoczyszczania odcieków ze składowiska odpadów komunalnych ze ściekami mleczarskimi w sekwencyjnym bioreaktorze membranowym

 

Joanna CEBULSKA, Magdalena GEMBAL, Beata FURGA , Paweł MAŁAGOCKI i Jadwiga PISKORSKA-PLISZCZYŃSKA

Zawartość dioksyn i związków pokrewnych w mleku i produktach mlecznych oznaczona biologiczną metodą przesiewową

 

Anna CHRZAN i Grzegorz FORMICKI

Zawartość metali ciężkich w glebach w różnych porach roku

 

Klaudiusz GRŰBEL, Alicja MACHNICKA i Stanisław WACŁAWEK

Wpływ alkalizacji osadu czynnego nadmiernego na produkcję biogazu

 

Łukasz GUZ i Ewa TARGOSIŃSKA

Korekcja pomiarów termoparowej sondy psychrometrycznej za pomocą współczynnika temperaturowego

 

Krystyna HOFFMANN, Maciej ROLEWICZ, Jakub SKUT i Józef HOFFMANN

Badanie wpływu czynnika granulującego przy zmiennej wilgotności na proces granulacji nawozów fosforowych typu PAPR

 

Katarzyna M. JAROMIN-GLEŃ, Marcin K. WIDOMSKI , Grzegorz ŁAGÓD i Wojciech MAZUREK

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach deszczowych dla wybranej zlewni miasta Lublin

 

Hanna JAWORSKA

Mangan całkowity oraz jego formy mobilne w wybranych glebach płowych z okolic Huty Miedzi Głogów

 

Dominik JERZ, Małgorzata RAJFUR i Andrzej KŁOS

Biomonitoring Borów Dolnośląskich

 

Danuta LESZCZYŃSKA i Jolanta KWIATKOWSKA-MALINA

Wpływ zanieczyszczenia gleb na plon i zawartość głównych makroelementów w pszenicy ozimej

 

Elżbieta MALINOWSKA i Dorota KALEMBASA

Pobranie pierwiastków śladowych przez miskanta cukrowego nawożonego osadem ściekowym

 

Joanna MATUSKA-ŁYŻWA

Aktywność biologiczna i rozrodczość nicieni entomopatogennych wybranej agrocenozy

 

Marcin NIEMIEC

Zawartość wapnia, magnezu, sodu, fosforu i potasu w wodzie spływającej z dachów o różnych pokryciach

 

Damian PANASIUK, Anna GŁODEK i Józef M. PACYNA

Scenariusze emisji rtęci do powietrza, wód i gleby w Polsce do roku 2020

 

Oktawia PLIŻGA, Alia W. JLILATI-ZGARDZIŃSKA, Monika FLOREK , Jacek HANZEL, Katarzyna M. JAROMIN-GLEŃ i Grzegorz ŁAGÓD

Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków

 

Mariola RAJCA

Efektywność oczyszczania wód w zintegrowanym procesie fotokataliza-ultrafiltracja

 

Szymon RÓŻAŃSKI

Ocena mobilności i fitodostępności pierwiastków śladowych w glebach przy zastosowaniu ekstrakcji BCR

 

Paweł WOLSKI, Lidia WOLNY i Mariusz MAŁKOWSKI

Zmiany fizycznych parametrów przefermentowanych osadów ściekowych poddanych wstępnemu kondycjonowaniu

 

Łukasz WRÓBEL, Agnieszka DOŁHAŃCZUK-ŚRÓDKA, Andrzej KŁOS i Maria WACŁAWEK

Promieniowanie gamma na wybranych zwałowiskach kopalnianych Górnego Śląska

 

Aleksander ZAREMBA, Tadeusz RODZIEWICZ i Maria WACŁAWEK

Algorytmy śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT) w systemach fotowoltaicznych

 

Małgorzata ZŁOTUCHA, Agnieszka ROŻEJ i Grzegorz ŁAGÓD

Wpływ biosurfaktanta Reco 10 na morfologię kłaczków osadu czynnego

Last Updated on Thursday, 27 February 2014 14:56