Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home ECE S

ECE S

E-mail Print PDF

Ecological Chemistry and Engineering S is a multidisciplinary journal devoted to the publishing of original scientific papers, review articles, professional papers, case reports and varia (professional information, book reviews, etc.).
It is pertinent to describe methods determining quality of air, water, soils and food. Many papers published are on monitoring and biomonitoring of an environment and on transfer of pollutants (eg heavy metals or radionuclides) from soil to plants. Some Authors consider impact of environment pollution on food and human health. Many papers describe models of pollutant spreading in air or within soil.  Others are devoted to various technologies to prevent or minimize industrial pollution, as well as to remediation techniques. Papers on renewable energy sources are also very welcome.
The quarterly Ecological Chemistry and Engineering S is on the Thomson Scientific Master Journal List, Philadelphia. For 2013 its IF is 0.558 and  5-year: 0.639.  We request that articles in English together with summaries in English and Polish to be submitted, and conform to the Instruction for Authors.
On this page one can find links to freely accessible selected papers and summaries  of all papers published in the journals.

Starting from 2012 one can read the papers published in the journal Ecological Chemistry and Engineering S on the page


http://www.degruyter.com/view/j/eces

in the open access.

Please note that we are simultaneously publishing paper version and an electronic version of the journal. They are of equal merit to the Editors. We have Readers using either the one or the other version. Starting from 2012 we recognize an electronic version as a primary one.

Ecological Chemistry and Engineering S is abstracted and indexed by:

 • BazTech
 • CABI - CAB Abstracts
 • Celdes
 • Chemical Abstracts Service (CAS)
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastucture)
 • CNPIEC
 • EBSCO Discovery Service
 • Elsevier - SCOPUS
 • FSTA - Food Science & Technology Abstracts
 • Google Scholar
 • Inspec
 • J-Gate
 • Microsoft Academic Search
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest - Engineering Research Database
 • ProQuest - Environment Abstracts
 • ProQuest - Environmental Engineering Abstracts
 • ProQuest - Environmental Science and Pollution Management
 • ProQuest - Pollution Abstracts
 • ProQuest - Sustainability Science Abstracts
 • ProQuest - Technology Research Database
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • TEMA Technik und Management
 • Thomson Reuters - Journal Citation Reports/Science Edition
 • Thomson Reuters - Science Citation Index Expanded
 • WorldCat (OCLC)

ISSN     1898-6196
eISSN   2084-4549

Kwartalnik Ecological Chemistry and Engineering S/ Chemia i Inżynieria Ekologiczna S (ECE S) jest multidyscyplinarnym czasopismem. Publikowane są w nim oryginalne prace naukowe, artykuły przeglądowe i varia (informacje, recenzje książek itp.).
Przede wszystkim są w nim opisywane metody oceny jakości powietrza, wody, gleby i żywności. W niektórych artykułach rozpatrywane są modele rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu lub w glebie.

Wiele opublikowanych prac dotyczy monitoringu i biomonitoringu środowiska i transferu zanieczyszczeń (np. metali ciężkich i radionuklidów) z gleby do roślin. Niektórzy autorzy opisują wpływ zanieczyszczeń środowiska na żywność i zdrowie ludzi. Inne są poświęcone różnym technologiom zapobiegającym lub minimalizującym zanieczyszczenia przemysłowe, a także technikom remediacyjnym.
Bardzo mile widziane są także artykuły dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering S zostało  wybrane przez the Thomson Scientific w Filadelfii do umieszczenia w bazach: Science Citation Index Expanded oraz Journal Citation Reports/Science Edition.

W 2012 roku jego współczynnik IF wyniósł 0,382, a pięcioletni IF był równy 0,480. Na liście ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwartalnik ECE S uzyskał 15 punktów.

Wszystkie artykuły (do 2011 r. włącznie) są BEZPŁATNIE DOSTĘPNE na tej stronie. Począwszy od 2012 r. wszystkie artykuły są dostępne na stronie:


http://www.degruyter.com/view/j/eces

Uprzejmie informujemy, że równolegle są publikowane wersja papierowa oraz elektroniczna czasopisma. Są one dla Redakcji równocenne. Mamy Czytelników korzystających czy to z jednej, czy z drugiej wersji. Od 2012 roku uznajemy wersję elektroniczną jako pierwotną.

 

eISSN 2084-4549

Last Updated on Thursday, 20 November 2014 21:10